Du kan spara

Väktarskolan AB

Väktarskolans Utbildnings- och Säkerhetscentrum

Väktarskolan har utöver skolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö förvärvat stora delar av f.d. Bodens Ingenjörregemente (Ing 3) och därmed skapat Europas största säkerhets- och utbildningscentrum för bevakningspersonal. Vi har idag ett fastighetsbestånd om ca 8500 kvm med specialanpassade lokaler till vårt förfogande, vilket innebär att vi nu kan tillhandahålla såväl boende som praktisk yrkesträning.

Vi erbjuder alla våra kursdeltagare i Boden fritt boende under hela utbildningsperioden i skolan.

Totalvaktutbildning

Hitta till skolan i Boden

Vårt utbildnings- och säkerhetscentrum ligger på Pontonjärvägen 16 inne på f.d. Ing 3:s område i Boden.

Med bil följer man skyltningen "Försvarsmuseum" som finns angiven från väg 97. I korsningen Hermelinsgatan och Sveavägen tager man av till vänster uppför den lilla backen till Ing 3.

Karta

Lyssna på vår radioreklam!