Du kan spara

Väktarskolan AB

Bolagets ledning

Vår ambition är att ge våra elever branschens bästa utbildning. Väktarskolans utbildningsledare och instruktörer har mycket gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av såväl väktaryrket som säkerhetsbranschen i övrigt.

Nedan finns lite fakta om bolagets ledning.

Verkställande Direktör

Patrik Nicklasson är VD för Väktarskolan AB sedan 2003 och inleddde sin karriär inom bevakningsbranschen 1987 som väktare. Han har sedan dess arbetat med alla i branschen förekommande arbetsuppgifter och i olika chefsbefattningar- allt från gruppledare till VD. Nicklasson är även föreståndare för Väktarskolan AB.

Branschutbildningar:

Introduktionsutbildning för väktare (1987).
Grundutbildning för väktare (1988).
Utbildning till självskyddsinstruktör vid PHS (1989).
ABAB Skolans utbildning för värdetransportörer (1989).
ABAB Skolans utbildning i handhavande av skjutvapen för väktare (1989).
Ordningsvaktsutbildning (1990).
Utbildning för vaktkonstapel/arrestantvakt (1990).
Hundförarutbildning (1991).
Utbildning till självskyddsinstruktör med konflikthantering och kommunikation vid PHS (2003).
Utbildning till instruktör i expanderbar batong vid PHS (2004).
Utbildning till skjutvapeninstruktör vid PHS (2007).
Huvudinstruktörsutbildning i självskydd med kommunikation och konflikthantering samt OC-spray (2013).
Av Polismyndigheten utbildad KKS-granskare (2017).

Operativ Direktör

Alexander Granberg är Operativ Direktör och leder företagets dagliga verksamhet och rapporterar till VD. Alexander har bl.a. ansvaret för bolagets IT-verksamhet, löner, tjänsteresor, all kursadministration hänförlig till våra utbildningar, inköp, betalning av leverantörsfordringar, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, inkasso, TETRA-systemet samt rondinformationssystemet. Alexander ansvarar även för bolagets butiksverksamhet i Boden.

Alexander har en gedigen utbildning inom IT och har även arbetat som ordningsvakt samt som polis under åren 2006-2016.

Utbildningar:
Företagsekonomi, 11 hp, Luleå Universitet.
Polisutbildning, 80 hp, Umeå Universitet år 2003-2006.
IT/Data, 3 år.

Certifikat IT:
Microsoft Certified Professional, Win2k
CompTIA A+, CompTIA Network+
MicrosoftOfficeUserSpecialist Master Office 2002,2000

Verksamhetschef, Region Öst och Syd

Anders Ribbegårdh är Verksamhetschef för region Öst samt Syd. Anders har sedan 2000 arbetat inom bevakningsbranschen som bl.a. väktare, skyddsvakt och ordningsvakt.
Tjänstgjorde under en stor del i Stockholms tunnelbana och vid missbruksenheter på Söder. Arbetade mellan 2010 - 2016 som instruktör och lärare på Väktarskolan AB men tog en paus för att arbeta på Kronofogdemyndigheten som Kronoinspektörsaspirant. Anders har även under flera års tid tjänstgjort som vaktkonstapel i Polismyndighetens arrest. Anders har tränat ITF Taekwon-Do sedan 2001 och har medaljer från både nationella och internationella tävlingar, samt domarutbildning. Anders är även utbildad flygplatsbrandman.

Branschutbildningar:
- Arrestvakt
- Väktare
- Skyddsvakt
- Ordningsvakt
- Butikskontrollant
- Instruktör i OC-spray.
- Instruktör i expanderbar batong.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Skjutvapenutbildning för väktare.
- Utbildad i kriminalvårdens insatsstyrka.
- D-HLR
- Huvudinstruktör i Vuxen HLR + AED.

Högskolestudier omfattar bl.a.
- 60hp Juridik
- 65hp Samhällsvetenskapligt
- Pedagogik
- Arbetsledning
- Informationssäkerhet
Relevanta utbildningar:
- Brand- och räddningsskolan, Flygplatsbrandman/Rökdykare.

Verksamhetschef, Region Väst

Mattias Björck är Verksamhetschef för region Väst sedan år 2008. Mattias började sin karriär i bevakningsbranschen 1998 och har arbetat främst som väktare samt ordningsvakt i Storgöteborg. Mattias har haft befattningen som gruppledare för Göteborgs största ordningsvaktsobjekt samt har gedigen erfarenhet av de mesta arbetsuppgifter som branschen har att erbjuda. Mattias är även utbildad Beredskapspolis.

Branschutbildningar:
- Väktare
- Ordningsvakt
- Skyddsvakt
- Butikskontrollant
- Häktesutbildning
- Gruppledarutbildning
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Instruktör i expanderbar batong.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.

Verksamhetschef, Region Nord

Urban Sandberg är vår Verksamhetschef för region Nord. Urban har arbetat som yrkesofficer vid Norrbottens Regemente, I19, som Kapten under perioden 1991-2007. Urban var bland annat ställföreträdande Kompanichef för pansarskyttekompaniet. Tjänstgjorde även vid FN-styrkan i Liberia under 2005 som Stf Kompanichef.

Branschutbildningar:
- Väktare.
- Skyddsvakt.
- Ordningsvakt.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.

Administratör

Lena Niska arbetar som administratör på huvudkontoret i Boden och arbetar främst med kundkontakter, kursadministration, butiksverksamheten samt telefonväxeln. Lena gör även alla inköp av varorna till butiken i Boden.

HR-Avdelningen, Gruppledare

Jouhanna Nicklasson arbetar på HR-avdelningen och är Gruppledare över handledarna samt ansvarar för den praktiska yrkesträningen i Boden.

Branschutbildningar:

- Väktargrundutbildningens del 1
- Väktargrundutbildningens del 2
- Utbildning i expanderbar batong
- Instruktörsutbildning i självskydd och konflikthantering med kommunikation.

Huvudkontor

Väktarskolan AB
Kårbacksgränd 1
961 43 Boden

Tel. vx: 010-151 00 00
E-post: info@vaktarskolan.se
Organisationsnummer: 556587-6355
BankGiro: 5676-8294
PlusGiro: 23 40 40-4

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007

Aktuella utbildningar

Här nedanför hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.

Aktuella utbildningar

 • Totalvaktutbildning
 • Grundutbildning för ordningsvakt
 • Förkortad utbildning för ordningsvakter
 • Väktargrundutbildning del 1
 • Väktargrundutbildning del 2
 • Skjutvapenutbildning
 • Utbildning för användande av pepparspray (OC-spray)
 • Utbildning för bevakningsföreståndare
 • Utbildning i expanderbar batong
 • Butikskontrollantsutbildning
 • Fortbildning för skyddsvakt
 • Fortbildning för väktare
 • Förkortad skyddsvaktsutbildning
 • Grundutbildning för skyddsvakt
 • Brandskyddsutbildning