×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Bolagets ledning

Vår ambition är att ge våra elever branschens bästa utbildning. Väktarskolans utbildningsledare och instruktörer har mycket gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av såväl väktaryrket som säkerhetsbranschen i övrigt.

Nedan finns lite fakta om bolagets ledning.

Verkställande Direktör

Patrik Nicklasson är VD för Väktarskolan AB sedan 2003 och inleddde sin karriär inom bevakningsbranschen 1987 som väktare. Han har sedan dess arbetat med alla i branschen förekommande arbetsuppgifter och i olika chefsbefattningar- allt från gruppledare till VD. Nicklasson är även föreståndare för Väktarskolan AB.

Branschutbildningar:

Introduktionsutbildning för väktare (1987).
Grundutbildning för väktare (1988).
Utbildning till självskyddsinstruktör vid PHS (1989).
ABAB Skolans utbildning för värdetransportörer (1989).
ABAB Skolans utbildning i handhavande av skjutvapen för väktare (1989).
Ordningsvaktsutbildning (1990).
Utbildning för vaktkonstapel/arrestantvakt (1990).
Hundförarutbildning (1991).
Utbildning till självskyddsinstruktör med konflikthantering och kommunikation vid PHS (2003).
Utbildning till instruktör i expanderbar batong vid PHS (2004).
Utbildning till skjutvapeninstruktör vid PHS (2007).
Huvudinstruktörsutbildning i självskydd med kommunikation och konflikthantering samt OC-spray (2013).
Av Polismyndigheten utbildad KKS-granskare (2017).

Är utbildad jurist i förvaltningsrätt (Public law).

Operativ Direktör

Alexander Granberg är Operativ Direktör och leder företagets dagliga verksamhet och rapporterar till VD. Alexander har bl.a. ansvaret för bolagets IT-verksamhet, löner, tjänsteresor, all kursadministration hänförlig till våra utbildningar, inköp, betalning av leverantörsfordringar, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, inkasso, TETRA-systemet samt rondinformationssystemet. Alexander ansvarar även för bolagets butiksverksamhet i Boden.

Alexander har en gedigen utbildning inom IT och har även arbetat som ordningsvakt samt som polis under åren 2006-2016.

Branschutbildningar:
- Väktare
- Ordningsvakt
- Skyddsvakt
- Butikskontrollant
- Instruktör i expanderbar batong.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Skjutvapenutbildning för väktare
- Skjutvapenutbildning för skyddsvakt

Utbildningar:
- Förvaltningsrätt, 15 hp, Högskolan Väst år 2017.
- Företagsekonomi, 11 hp, Luleå Universitet.
- Polisutbildning, 80 hp, Umeå Universitet år 2003-2006.
- IT/Data, 3 år.

Certifikat IT:
Microsoft Certified Professional, Win2k
CompTIA A+, CompTIA Network+
MicrosoftOfficeUserSpecialist Master Office 2002,2000

Verksamhetschef, utbildning Region Öst och Syd

Anders Ribbegårdh är Verksamhetschef för region Öst samt Syd. Anders har sedan 2000 arbetat inom bevakningsbranschen som bl.a. väktare, skyddsvakt och ordningsvakt.
Tjänstgjorde under en stor del i Stockholms tunnelbana och vid missbruksenheter på Söder. Arbetade mellan 2010 - 2016 som instruktör och lärare på Väktarskolan AB men tog en paus för att arbeta på Kronofogdemyndigheten som Kronoinspektörsaspirant. Anders har även under flera års tid tjänstgjort som vaktkonstapel i Polismyndighetens arrest. Anders har tränat ITF Taekwon-Do sedan 2001 och har medaljer från både nationella och internationella tävlingar, samt domarutbildning. Anders är även utbildad flygplatsbrandman.

Branschutbildningar:
- Arrestvakt
- Väktare
- Skyddsvakt
- Ordningsvakt
- Butikskontrollant
- Instruktör i OC-spray.
- Instruktör i expanderbar batong.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Skjutvapenutbildning för väktare.
- Utbildad i kriminalvårdens insatsstyrka.
- D-HLR
- Huvudinstruktör i Vuxen HLR + AED.

Högskolestudier omfattar bl.a.
- 15 hp Förvaltningsrätt
- 60 hp Juridik
- 65 hp Samhällsvetenskapligt
- Pedagogik
- Arbetsledning
- Informationssäkerhet
Relevanta utbildningar:
- Brand- och räddningsskolan, Flygplatsbrandman/Rökdykare.

Verksamhetschef, utbildning Region Väst

Mattias Björck är Verksamhetschef för region Väst sedan år 2008. Mattias började sin karriär i bevakningsbranschen 1998 och har arbetat främst som väktare samt ordningsvakt i Storgöteborg. Mattias har haft befattningen som gruppledare för Göteborgs största ordningsvaktsobjekt samt har gedigen erfarenhet av de mesta arbetsuppgifter som branschen har att erbjuda. Mattias är även utbildad Beredskapspolis.

Branschutbildningar:
- Väktare
- Ordningsvakt
- Skyddsvakt
- Butikskontrollant
- Häktesutbildning
- Gruppledarutbildning
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Instruktör i expanderbar batong.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.

Högskoleutbildning:
- Förvaltningsrätt, 15 hp

Verksamhetschef, utbildning Region Nord

Urban Sandberg är vår Verksamhetschef för region Nord. Urban har arbetat som yrkesofficer vid Norrbottens Regemente, I19, som Kapten under perioden 1991-2007. Urban var bland annat ställföreträdande Kompanichef för pansarskyttekompaniet. Tjänstgjorde även vid FN-styrkan i Liberia under 2005 som Stf Kompanichef.

Branschutbildningar:
- Väktare.
- Skyddsvakt.
- Ordningsvakt.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.
- Skjutvapeninstruktörsutbildning vid Polishögskolan.
- Instruktör Expanderbar batong.
- Instruktör i OC-spray.
- Instruktör vuxen HLR.
- Utbildning i räddningsinsats av MSB.

Högskoleutbildning:
Förvaltningsrätt, 15 hp

Administratör

Lena Lindfors arbetar som administratör på huvudkontoret i Boden och arbetar främst med kundkontakter, kursadministration, butiksverksamheten samt telefonväxeln. Lena gör även alla inköp av varorna till butiken i Boden.

Verksamhetschef bevakning region nord

Jouhanna Nicklasson är verksamhetschef för affärsområde bevakning i region nord och ansvarar för all bevakningsverksamhet inom detta affärsområde.

Branschutbildningar:
- Väktargrundutbildningens del 1
- Väktargrundutbildningens del 2
- Utbildning i expanderbar batong
- Instruktörsutbildning i självskydd och konflikthantering med kommunikation.
- Hundförareutbildning
- Skyddsvakt
- Ordningsvakt

Huvudkontor

Väktarskolan AB
Kårbacksgränd 1
961 43 Boden

Tel. vx: 010-151 00 00
E-post: info@vaktarskolan.se
Organisationsnummer: 556587-6355
BankGiro: 5676-8294
PlusGiro: 23 40 40-4

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007

Aktuella utbildningar

Här nedanför hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.

Aktuella utbildningar

 • Totalvaktutbildning
 • Väktargrundutbildning del 1
 • Väktargrundutbildning del 2
 • Fortbildning för väktare
 • Grundutbildning för skyddsvakt
 • Hundförareutbildning
 • Grundutbildning för ordningsvakt 2020
 • Avkortad utbildning för ordningsvakt
 • Butikskontrollantsutbildning
 • Skjutvapenutbildning
 • Förkortad skyddsvaktsutbildning
 • Fortbildning för skyddsvakt
 • Utbildning i expanderbar batong
 • Utbildning för bevakningsföreståndare
 • Brandskyddsutbildning
 • Utbildning för användande av pepparspray (OC-spray)
 • Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt