Du kan spara

Väktarskolan AB

Bolagets ledning

Vår ambition är att ge våra elever branschens bästa utbildning. Väktarskolans utbildningsledare och instruktörer har mycket gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av såväl väktaryrket som säkerhetsbranschen i övrigt.

Nedan finns lite fakta om bolagets ledning.

Verkställande Direktör

Patrik Nicklasson är VD för Väktarskolan AB sedan 2003 och inleddde sin karriär inom bevakningsbranschen 1987 som väktare. Han har sedan dess arbetat med alla i branschen förekommande arbetsuppgifter och i olika chefsbefattningar- allt från gruppledare till VD. Nicklasson är även föreståndare för Väktarskolan AB.

Branschutbildningar:

Introduktionsutbildning för väktare (1987).
Grundutbildning för väktare (1988).
Utbildning till självskyddsinstruktör vid PHS (1989).
ABAB Skolans utbildning för värdetransportörer (1989).
ABAB Skolans utbildning i handhavande av skjutvapen för väktare (1989).
Ordningsvaktsutbildning (1990).
Utbildning för vaktkonstapel/arrestantvakt (1990).
Hundförarutbildning (1991).
Utbildning till självskyddsinstruktör med konflikthantering och kommunikation vid PHS (2003).
Utbildning till instruktör i expanderbar batong vid PHS (2004).
Utbildning till skjutvapeninstruktör vid PHS (2007).
Huvudinstruktörsutbildning i självskydd med kommunikation och konflikthantering samt OC-spray (2013).

Operativ Direktör

Alexander Granberg är Operativ Direktör och leder företagets dagliga verksamhet och rapporterar till VD. Alexander har bl.a. ansvaret för bolagets IT-verksamhet, löner, tjänsteresor, all kursadministration hänförlig till våra utbildningar, inköp, betalning av leverantörsfordringar, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, inkasso, TETRA-systemet samt rondinformationssystemet. Alexander ansvarar även för bolagets butiksverksamhet i Boden.

Alexander har en gedigen utbildning inom IT och har även arbetat som ordningsvakt samt som polis under åren 2006-2016.

Utbildningar:
Företagsekonomi, 11 hp, Luleå Universitet.
Polisutbildning, 80 hp, Umeå Universitet år 2003-2006.
IT/Data, 3 år.

Certifikat IT:
Microsoft Certified Professional, Win2k
CompTIA A+, CompTIA Network+
MicrosoftOfficeUserSpecialist Master Office 2002,2000

Verksamhetschef, Region Väst

Mattias Björck är Verksamhetschef för region Väst sedan år 2008. Mattias började sin karriär i bevakningsbranschen 1998 och har arbetat främst som väktare samt ordningsvakt i Storgöteborg. Mattias har haft befattningen som gruppledare för Göteborgs största ordningsvaktsobjekt samt har gedigen erfarenhet av de mesta arbetsuppgifter som branschen har att erbjuda. Mattias är även utbildad Beredskapspolis.

Branschutbildningar:
- Väktare
- Ordningsvakt
- Skyddsvakt
- Butikskontrollant
- Häktesutbildning
- Gruppledarutbildning
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Instruktör i expanderbar batong.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.

Verksamhetschef, Region Nord

Urban Sandberg är vår Verksamhetschef för region Nord. Urban har arbetat som yrkesofficer vid Norrbottens Regemente, I19, som Kapten under perioden 1991-2007. Urban var bland annat ställföreträdande Kompanichef för pansarskyttekompaniet. Tjänstgjorde även vid FN-styrkan i Liberia under 2005 som Stf Kompanichef.

Branschutbildningar:
- Väktare.
- Skyddsvakt.
- Ordningsvakt.
- Självskyddsinstruktör med kommunikation och konflikthantering.
- Utbildad KKS-Granskare av Polismyndigheten.

Verksamhetschef, Region Öst och Syd

Fredrik Hammar är Verksamhetschef för region Öst samt Syd. Fredrik har tidigare arbetat 10 år som polis vid Norrmalm i Stockholm med tjänstegraden Polisinspektör och tjänstgjort som instruktör på heltid i ämnena vapen, taktisk konflikthantering samt sjukvård, och dessförinnan som Tullinspektör vid Tullverket. Fredrik är även utbildad flygplatsbrandman.

Relevanta utbildningar:

Brand- och räddningsskolan, Flygplatsbrandman (1997).
Tullskolan, Tullinspektör (2002).
Polishögskolan, Polisutbildning (2004).
Ledarskap, 7,5 hp.
Ledningsvetenskap, 30 hp.
Underrättelseanalys, 7,5 hp.
Polisutbildning, 80 hp.
OC-utbildning.
Bastaktik 1, Polishögskolan.
Bastaktik 2, Polishögskolan.
Förstärkningsvapen (MP5), Polishögskolan.
Instruktörsutbildning KKS, Polishögskolan.
Särskild Polistaktik SPT), Polishögskolan.
Grundutbildning för brottsutredare, Polishögskolan.
Fortbildning för självskyddsinstruktörer, Polishögskolan.
Instruktörsutbildning, akutsjukvård.
Instruktörsutbildning, Taktisk konflikthantering. Polishögskolan.
Instruktörsutbildning, tjänstevapen. Polishögskolan.
Sjukvårdsutbildning, specialist, Försvarsmakten.
Pistolutbildning, Pistol 88 (Glock 17), Försvarsmakten.Huvudkontor

Väktarskolan AB
Kårbacksgränd 1
961 43 Boden

Tel. vx: 010-151 00 00

E-post: info@vaktarskolan.se

Organisationsnummer: 556587-6355

BankGiro: 5676-8294

PlusGiro: 23 40 40-4

Aktuella utbildningar

Här nedanför hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.

Aktuella utbildningar

 • Totalvaktutbildning
 • Grundutbildning för ordningsvakt
 • Förkortad utbildning för ordningsvakter
 • Väktargrundutbildning del 1
 • Väktargrundutbildning del 2
 • Skjutvapenutbildning
 • Utbildning för användande av pepparspray (OC-spray)
 • Utbildning för bevakningsföreståndare
 • Utbildning i expanderbar batong
 • Butikskontrollantsutbildning
 • Fortbildning för skyddsvakt
 • Fortbildning för väktare
 • Förkortad skyddsvaktsutbildning
 • Grundutbildning för skyddsvakt
 • Brandskyddsutbildning