×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Om Väktarskolan

Väktarskolan AB grundades år 2000 och är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag. Vi utbildar ca 4.500 elever om året och är den största privata aktören på marknaden.

Vår verksamhet omfattar hela Sverige och vi har egna skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö samt ett stort säkerhetscentrum i Boden. Våra lärare och instruktörer är mycket kunniga och välutbildade med många års erfarenhet av bevakningsbranschen. Vi lägger stor vikt på lärarnas kunskaper i pedagogik samt retorik för att garantera hög förståelse för våra elever.

Våra kunder består i stor utsträckning av bevakningsföretag, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, butikskedjor samt olika organisationer med uppgift att utbilda uppsagd personal för omplacering.

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem
enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och
OHSAS 18001:2007.

Som en del av vårt kvalitetssäkringssystem låter vi alla elever helt anonymt lämna skriftliga utvärderingar efter varje avslutad utbildning. Dessa utvärderingar granskas därefter av bolagets ledningsgrupp samt berörda lärare, och allas åsikter utvärderas i detalj med ambitionen att fortlöpande anpassa utbildningarna efter elevernas önskemål och krav.

Huvudkontor

Väktarskolan AB
Kårbacksgränd 1
961 43 Boden

Tel. vx: 010-151 00 00
E-post: info@vaktarskolan.se
Organisationsnummer: 556587-6355
BankGiro: 5676-8294
PlusGiro: 23 40 40-4

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Det högt ansedda kreditvärderingsinstitutet Bisnode har givit Väktarskolan AB AAA i kreditrating, vilket är den högsta kreditvärdigheten ett svenskt företag kan erhålla, vilket är en oerhörd trygghet för våra kunder då vi bedömes ha en synnerligen god likviditet och soliditet som borgar för kontinuitet och stabilitet.