Du kan spara

Väktarskolan AB

Fortbildning för skyddsvakt

I enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter, FAP 694-1, skall skyddsvakt genomgå fortbildning fem år efter genomförd grundutbildning eller förkortad grundutbildning. Därefter skall fortbildning vara genomförd senast vart femte år räknat från att föregående fortbildning genomförts.

Har mer än fem år förslutit sedan den senaste utbildningen genomfördes måste man genomgå en ny grundutbildning på nytt innan ett förordnande som skyddsvakt får meddelas.

Kursbeskrivning

Utbildningen följer kraven i FAP 694-1:
- Juridik
- Risk- och hotbildsanalys
- Bevakningstjänst
- Beslutsträning
- Praktisk övning
- Skriftligt prov

Totalt 20 timmar

Förkunskaper

Fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för ordningsvakt. Privatpersoner är välkomna. Pris 4.900 SEK.

Pris

4900 kr

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

Det finns tyvärr inga bokningsbara tillfällen just nu