Du kan spara

Väktarskolan AB

Grundutbildning för skyddsvakt

Skyddsvakter arbetar med att bevaka skyddsobjekt, både militära och civila. Detta är anläggningar som bedömts extra viktiga för rikets säkerhet, till exempel viktiga industrier och kärnkraftverk. Skyddsvaktens uppgifter på skyddsobjektet liknar i många avseenden de uppgifter en vanlig väktare utför, exempelvis ronderingar och kontroll av in- och utpassering. Den stora skillnaden är skyddsvaktens befogenheter, som är mer omfattande än väktarens.

Väktarskolans skyddsvaktsutbildning består bland annat av skyddslagen, skyddsvaktens uppgifter samt skyddsförordningen. Fullgjord utbildning ger Dig, efter godkännande från länsstyrelsen, rätt att arbeta som skyddsvakt.

Kursen kan med fördel kompletteras med utbildning för skjutvapen, då sådant ofta ingår i skyddsvaktens utrustning.

Kursbeskrivning

- Introduktion, 2 tim
- Juridik, 26 tim
- Risk och hotbildsanalys, 5 tim
- Bevakningstjänst, 8 tim
- Brand, 5 tim
- Yrkesetik och moral, 3 tim
- Konflikthantering och självskydd, 14 tim
- Akutsjukvård, 6 tim
- Beslutsträning, 4 tim
- Praktisk övning, 4 tim
- Skriftligt och praktiskt prov, 3 Tim


Totalt 80 timmar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. För att få arbeta som skyddsvakt skall man ha fyllt 18 år.

Pris

11500 kr

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

  • 2019-09-23 - 2019-10-02   Stockholm Platser kvar

    Boka utbildning

    För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.