Du kan spara

Väktarskolan AB

Brandskyddsutbildning

Vi tillhandahåller uppdragsutbildningar i brandskydd/grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktisk brandsläckning för såväl privata företag som kommuner och stat. Alla våra lärare och instruktörer är utbildade brandmän med gedigen erfarenhet. Dessa utbildningar ger en ökad kunskap samt förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka.

Utbildningen genomföres normalt under 3-4 timmar beroende på antalet kursdeltagare.

Datum för utbildningens genomförande sker efter överenskommelse med kunden.

Pris offereras enligt överenskommelse med kunden.

Kursbeskrivning

- Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
- Hotbilder
- Brandskador
- Samhällets krav
- Brand och dess utveckling
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Räddningstjänsten som resurs
- Utrymningsplanerna
- Återsamling och närvarokontroll
- Förutsättningar på den egna arbetsplatsen
- Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

Det finns tyvärr inga bokningsbara tillfällen just nu