Du kan spara

Väktarskolan AB

Förkortad utbildning för ordningsvakter

För det fall man är behörig att utföra arbete som väktare eller skyddsvakt får man genomgå förkortad utbildning för ordningsvakter där de utbildningsmoment som redan genomförts under väktar- eller skyddsvaktsgrundutbildningen får tillgodogöras.

Kursbeskrivning

- Yrkesetik, 2 timmar.
- Juridik, 18 timmar.
- Konflikthantering och självskydd för ordningsvakt, 10 timmar.
- Problemorienterat ordningsvaktsarbete, 2 timmar.
- Samhällsorientering, 2 timmar.
- Skriftligt och praktiskt prov, 6 timmar.

Totalt 40 timmar

 • Tidigare problem

  De problem som tidigare funnits avseende lång väntetid för att genomföra polisens prövning av KKS-kunskaperna (konflikthantering, kommunikation samt självskydd), teoriprov och personligt samtal är idag lösta. Det sker ej längre någon examination hos polisen efter avslutad utbildning. Idag kommer det en KKS-granskare till utbildningen och följer eleverna under utbildningen i KKS och granskar att de uppfyller ställda krav om kunskap. Polisens teoretiska prov sker också på plats i vår skola sista kursdagen. Polisen skall även genomföra personliga samtal efter behov, och minst en gång per månad. Således är problemen med lång väntetid hos polisen lösta.
 • Krav för att kunna förordnas som ordningsvakt

  För att kunna förordnas av Polismyndigheten som ordningsvakt måste man utöver grundutbildningen uppfylla följande krav:

  - Fyllt 20 år.
  - Laglydnad. Laglydnad kontrolleras genom att polisen hämtar in uppgifter från misstanke- och belastningsregistren. Om du dömts för brott som begåtts under de senaste fem åren anses du inte som lämplig.
  - Lämplighet (Du kommer att kallas till en intervju hos Polismyndigheten för en allmän bedömning av Din lämplighet).
  - Behärska svenska språket i tal och skrift väl (Du kommer att få genomföra ett språktest).
  - Normal fysik (springa 2000 meter på högst 12 minuter samt lyfta och dra en 77 kg docka minst 15 meter).
 • Ansökan om förordnande som ordningsvakt

  Polismyndigheten är den myndighet som utfärdar förordnande för ordningsvakter och som även kommer att pröva att sökanden uppfyller ovannämnda krav. Denna prövning sker i samband med att sökanden ingiver ansökan om förordnande som ordningsvakt. Polismyndigheten tager ut en avgift om 700 SEK för att administrera ansökan, och denna kostnad tillkommer utöver kursavgiften.

  I samband med ingivandet av ansökan om förordnande som ordningsvakt till Polismyndigheten skall kopia av utbildningsbevis samt egenintyg bifogas (denna blankett får man av kursledaren på plats under utbildningen). Egenintyg är ett dokument där man egenhändigt intygar att:
  - Att du inte har dömts eller bötfällts de senaste fem åren.
  - Att du är införstådd med att det är lämplighetsprövningen hos Polismyndigheten efter avslutad kurs som avgör om du kommer att bli förordnad som ordningsvakt eller inte.
  - Att du är medveten om att du kanske inte kommer att uppfylla kravet på laglydnad om du har dömts eller bötfällts de senaste fem åren.
 • Fortbildning

  Efter godkänd grundutbildning (och efter att du skickat in och betalat förordnandeansökan till Polismyndigheten) får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år. För att därefter bli förordnad på nytt måste du genomgå fortbildning.

Förkunskaper

Sökanden måste vara behörig att arbeta som väktare eller skyddsvakt  (genomgått fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för skyddsvakt och eventuella fortbildningar) samt utbildning i expanderbar batong för att få medges tillträde till utbildningen. Sökanden måste dessutom ha fyllt 20 år.  

Pris

5700 kr

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

 • 2019-09-16 - 2019-09-20   Göteborg Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
 • 2019-10-07 - 2019-10-11   Stockholm Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
 • 2019-10-21 - 2019-10-25   Lund Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
 • 2019-11-18 - 2019-11-22   Stockholm Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
 • 2019-12-02 - 2019-12-06   Göteborg Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
 • 2019-12-09 - 2019-12-13   Boden Platser kvar

  Boka utbildning

  För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.