Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Skyddsvakt

Har du vad som krävs för att bli skyddsvakt?

Hur man utbildar sig till skyddsvakt

Det finns två alternativ att utbilda sig till skyddsvakt.

Alternativ 1
Den som inte har genomgått fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för ordningsvakt skall genomgå grundutbildning för skyddsvakt.

Alternativ 2
Den som har genomgått fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för ordningsvakt och är behörig att arbeta i dessa yrken är också behörig att genomgå förkortad skyddsvaktutbildning.

Klicka på länkarna här under för kursanmälan samt mer information om grundutbildning för skyddsvakt samt förkortad skyddsvaktsutbildning.  

Våra skyddsvaktsutbildningar

Grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildningen är en fullständig utbildning som innehåller alla utbildningsmoment som krävs för att få arbeta som skyddsvakt och den som vill arbeta som skyddsvakt och inte har genomgått en fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för ordningsvakt skall genomgå grundutbildning för skyddsvakt. 

Utbildningen består av totalt 80 lektionstimmar och genomföres under 8 dagar. 

Klicka på länken här under för kursanmälan samt mer information. 

Förkortad skyddsvaktsutbildning

Den förkortade skyddsvaktsutbildningen är till för de personer som är behöriga att arbeta som väktare eller ordningsvakt och har genomgått fullständig grundutbildning för väktare eller ordningsvakter eftersom man får tillgodogöra sig flera i grundutbildningen redan genomförda utbildningsmoment såsom utbildning i batong, självskydd, brand samt sjukvård.     

Utbildningen består av totalt 40 lektionstimmar och genomföres under 4 dagar. 

Klicka på länken här under för kursanmälan samt mer information. 

Fortbildning för skyddsvakt

Senast fem år efter det att man genomgått grundutbildning eller förkortad skyddsvaktsutbildning skall man genomgå fortbildning för att få fortsätta att arbeta som skyddsvakt. 

Fortbildningen består av totalt 20 lektionstimmar och genomföres under två dagar. 

Klicka på länken här under för kursanmälan samt mer information. 

Andra relaterade utbildningar

Skjutvapenutbildning

Vid särskilda bevakningsobjekt kan skyddsvakter, personskyddsväktare och väktare få bära skjutvapen i tjänsten. 

Den som har genomgått fullständig väktargrundutbildning eller skyddsvaktsutbildning är behörig att genomgå utbildning i hantering av skjutvapen.

Kursdeltagarna får låna skjutvapen, bälte, hölster m.m. under utbildningen. 

Klicka på länken här under för kursanmälan samt mer information. 
 

Utbildning i OC-spray

Personskyddsväktare och skyddsvakter vid särskilda skyddsobjekt får bära pepparspray (OC-spray) i tjänsten. Den som har genomgått grundutbildning för väktare samt därefter personskyddsutbildning eller grundutbildning för skyddsvakt är behörig att genomgå denna utbildning. 
 
För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk.

Skyddsvaktsyrket i korthet

Skyddsvaktsyrket ställer höga krav på den enskilde skyddsvakten vad avser kompetens och personlig förmåga då en skyddsvakt utövar myndighet och bevakningsobjekten som skyddsvakten är satt att bevaka oftast utgör en del av rikets säkerhet. 

En skyddsvakt bevakar verksamheter som är av särskild betydelse för samhället såsom kärnkraftverk, ställverk, dammbyggnader, regeringsbyggnader, flygplatser, hamnar, polisstationer, militära anläggningar, värdedepåer m.m. Bevakningen sker i regel genom stationär bevakning vid infart eller i reception, tillsyn, och larmutryckning.  

Skyddsvaktens främsta uppgift är att förhindra terrorism, sabotage samt grovt rån, och har i sin myndighetsutövning vittgående befogenheter inom det skyddsobjekt denne är satt att bevaka samt är ofta bevämpnad med skjutvapen och/eller pepparspray (OC-spray).    

Läs om vår förkortade skyddsvaktsutbildning.