Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

Pris 6 900 kr , 2 dagar

Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

Utbildningen följer kraven i FAP 694-1: - Innehav och förvaring av bevaknings- och utbildningsföretags och väktares skjutvapen, 1 tim. - Skyddsvakts bärande och användande av skjutvapen, 2 tim. - Vapenhantering - Repetition, 2 tim. - Vapenhantering - Beslutsträning, 8 tim. - Kompetensprov, 3 tim.
Totalt 16 timmar

Mer information

Vid vissa objekt är bevakningspersonal utrustad med skjutvapen. Att bära vapen i tjänsten medför extremt höga krav på professionalism och säkerhetstänkande, då ett skjutvapen som avfyras felaktigt eller i fel riktning kan vålla mycket svåra skador. Dessutom har de objekt där skyddsvakten har rätt att bära vapen ofta en större hotbild än övriga anläggningar.

Säkerhet är den röda tråden i alla delar av kursen. Delmomenten består av till exempel vapenhantering, vapenlagstiftning och skjutövningar. Fullgjord kurs ger Dig rätt att bära vapen i tjänsten när så är tillåtet.

Eleverna behöver inte ha egna skjutvapen. Väktarskolan förfogar över såväl ammunition som följande vapenmodeller vilka vi tillhandahåller under de praktiska övningsmomenten: Sig Sauer P225, P226, P228 samt Glock 17 och 19.

Förkunskaper

Endast den som med godkänt resultat har genomgått utbildning för skyddsvakt enligt 2 kap. 1–2 §§ FAP 694-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser samt föreskriven utbildning i hantering av skjutvapen enligt FAP 573-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen. Privatpersoner är välkomna.

Pris: 6 900 kr

Betalningsinformation

Betalning av kursavgiften skall vara oss tillhanda senast under första kursdagen, och kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, Swish 123 022 7140, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Vi erbjuder även flera olika betalningsalternativ via Klarna. Läs mer här