Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Grundutbildning för skyddsvakt

Pris 12 500 kr , 8 dagar

Grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för skyddsvakt

- Introduktion, 2 tim - Juridik, 26 tim - Risk och hotbildsanalys, 5 tim - Bevakningstjänst, 8 tim - Brand, 5 tim - Yrkesetik och moral, 3 tim - Konflikthantering och självskydd, 14 tim - Akutsjukvård, 6 tim - Beslutsträning, 4 tim - Praktisk övning, 4 tim - Skriftligt och praktiskt prov, 3 Tim

Totalt 80 timmar

Mer information

Skyddsvakter arbetar med att bevaka skyddsobjekt, både militära och civila. Detta är anläggningar som bedömts extra viktiga för rikets säkerhet, till exempel viktiga industrier och kärnkraftverk. Skyddsvaktens uppgifter på skyddsobjektet liknar i många avseenden de uppgifter en vanlig väktare utför, exempelvis ronderingar och kontroll av in- och utpassering. Den stora skillnaden är skyddsvaktens befogenheter, som är mer omfattande än väktarens.

Väktarskolans skyddsvaktsutbildning består bland annat av skyddslagen, skyddsvaktens uppgifter samt skyddsförordningen. Fullgjord utbildning ger Dig, efter godkännande från länsstyrelsen, rätt att arbeta som skyddsvakt.

Kursen kan med fördel kompletteras med utbildning för skjutvapen, då sådant ofta ingår i skyddsvaktens utrustning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. För att få arbeta som skyddsvakt skall man ha fyllt 18 år.

Pris: 12 500 kr

Betalningsinformation

Betalning av kursavgiften skall vara oss tillhanda senast under första kursdagen, och kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, Swish 123 022 7140, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Vi erbjuder även flera olika betalningsalternativ via Klarna. Läs mer här