Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Vår värdegrund

Väktarskolans värdegrund


Väktarskolan AB:s värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Alla oavsett kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning skall respekteras och behandlas likvärdigt. Detta är fastställt i svenska lagar och förordningar, och det återfinns i vårt interna regelverk. 
Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. Vi är lojala både mot varandra och uppdraget. Vårt handlande präglas av att vi tar initiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i vår verksamhet. Detta skall ske med personlig hänsyn till varandra, omgivning och miljö.
Var och en har en del i och ett ansvar för resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt.
Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet.

Några av våra ledord

Medmänsklighet - empati- lika värde - rättvisa - jämlikhet - rättigheter - respekt - hjälpa - trygghet - stödja - moral - tillit - bemötande - ansvar - möjlighet - proffessionalitet - demokratisk grund - hänsyn - kompetens - omvårdnad - förhållningssätt - öppenhet.........