Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.
×
Vi kan genom vår samarbetspartner Nordea Finans erbjuda räntefri avbetalning av våra utbildningar. Läs mer här

Klicka på play för att spela upp en kort film om hur man utbildar sig till väktare

Stäng

Brandskyddsutbildning

Pris enligt överenskommelse , Inga förkunskaper behövs.

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning

- Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
- Hotbilder
- Brandskador
- Samhällets krav
- Brand och dess utveckling
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Räddningstjänsten som resurs
- Utrymningsplanerna
- Återsamling och närvarokontroll
- Förutsättningar på den egna arbetsplatsen
- Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

Mer information

Vi tillhandahåller uppdragsutbildningar i brandskydd/grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktisk brandsläckning för såväl privata företag som kommuner och stat. Alla våra lärare och instruktörer är utbildade brandmän med gedigen erfarenhet. Dessa utbildningar ger en ökad kunskap samt förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka.

Utbildningen genomföres normalt under 3-4 timmar beroende på antalet kursdeltagare.

Datum för utbildningens genomförande sker efter överenskommelse med kunden.

Pris offereras enligt överenskommelse med kunden.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Pris: enligt överenskommelse

Betalningsinformation

Betalning av kursavgiften skall vara oss tillhanda senast under första kursdagen, och kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Genom vår samarbetspartner Nordea Finans erbjuda räntefri avbetalning av våra utbildningar. Läs mer här