Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

Parter och tjänster

Väktarskolan AB, 556587–6355, nedan kallad Väktarskolan, levererar utbildningstjänster och för detta använder vi oss av ett kursadministrationssystem samt ett ärendehanteringssystem och Du/Ditt företag kallas nedan för Kunden. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till någon av Väktarskolans tjänster kallas för Användaren.

Behandling som Väktarskolan är personuppgiftsansvarig för

Väktarskolan är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som du delar med oss när du:
- Får inloggningsuppgifter och blir användare av Väktarskolans tjänster
- Anmäler dig till någon av Väktarskolans utbildningar
- Kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, chatt, supportportalen eller hemsidan

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Väktarskolans tjänster. De personuppgifter som samlas in är de som du fyller i när du beställer någon av Väktarskolans tjänster, anmäler dig till utbildningar, kontaktar oss eller skickar en förfrågan till oss. Alla användare i Väktarskolans tjänster har en registrerad e-postadress och ett användarnamn, vilka behandlas i Väktarskolans interna system. Därutöver behandlas även IP-adressen i Väktarskolans interna system endast i samband med en kursbokning.

Varför behandlar Väktarskolan dina personuppgifter?

Väktarskolan registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att Väktarskolan ska kunna tillhandahålla tjänsterna, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både tjänsterna och våra utbildningar. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, administrera anmälan till utbildningar, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och skicka uppgifterna vidare till berörda myndigheter. Alla användare har en e-postadress och användarnamn för att få tillgång till programmen, samt för identifiering som också syftet är för IP-adressen. När du kontaktar oss via någon av Väktarskolans kommunikationskanaler behövs informationen om dig för att kunna hantera ärendet och kunna kontakta dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Väktarskolan sparar dina uppgifter så länge du är användare av någon av tjänsterna, det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. När relationen upphör mellan dig, t ex. när det inte längre finns ett avtal mellan dig och Väktarskolan, har Väktarskolan rätt att radera alternativt anonymisera användarens personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Användaren äger rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag från Väktarskolan för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Användaren. Väktarskolan ska, om Användare så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Behandling för vilken Användaren är personuppgiftsansvarig

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. Väktarskolan är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att tillse att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. Väktarskolan ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har Väktarskolan?

Väktarskolan ska behandla personuppgifter för vilka Väktarskolan är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för Väktarskolan äger Väktarskolan rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. Väktarskolan äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Väktarskolan är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Väktarskolan enligt detta Avtal. Väktarskolan ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som Väktarskolan har anlitat.

Vill du veta mer?

Har du frågor om integritet och behandling av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter går det bra att kontakta oss på
info@vaktarskolan.se. För mer information om GDPR klicka här.