Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.
×
Vi kan genom vår samarbetspartner Nordea Finans erbjuda räntefri avbetalning av våra utbildningar. Läs mer här

Grundutbildning för ordningsvakt 2020

Pris 11 900 kr , 11 dagar

Grundutbildning för ordningsvakt 2020

Grundutbildning för ordningsvakt 2020

- Yrkesetik, 7 timmar - Juridik, 26 timmar - Arbetsledning, arbetsmiljö samt risk och hotbildsanalys, 2 timmar - Akutsjukvård, 6 timmar - Droger, 2 timmar - Olaga diskriminering, 4 timmar - Konflikthantering och självskydd, 15 timmar - Expanderbar batong, 10 timmar - Problemorienterat ordningsvaktsarbete, 4 timmar - Brand, 8 timmar - Samhällsorientering, 2 timmar - Beslutsträning, 10 timmar - Skriftligt och praktiskt prov, 10 timmar.

Totalt 106 timmar 

Mer information

En ordningsvakts uppgift är att tillsammans med polisen medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen på av Polismyndigheten reglerade platser såsom t.ex. restauranger, köpcentrum, festivaler, campingplatser, sportarrangemang, domstolar och inom kollektivtrafiken. En ordningsvakt har ett myndighetsuppdrag och har därför vissa polisiära befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar och brott.

För att kunna förordnas av Polismyndigheten som ordningsvakt måste man utöver grundutbildningen uppfylla följande krav:
- Fyllt 20 år.
- Laglydnad. Laglydnad kontrolleras genom att polisen hämtar in uppgifter från misstanke- och belastningsregistren. Om du dömts för brott som begåtts under de senaste fem åren anses du inte som lämplig.
- Lämplighet (Du kommer att kallas till en intervju hos Polismyndigheten för en allmän bedömning av Din lämplighet).
- Behärska svenska språket i tal och skrift väl. Språkkunskaperna kommer att bedömas av polisen.
- Normal fysik (springa 2000 meter på högst 12 minuter samt lyfta och dra en 77 kg docka minst 15 meter).

Polismyndigheten är den myndighet som utfärdar förordnande för ordningsvakter och som även kommer att pröva att sökanden uppfyller ovannämnda krav. Denna prövning sker i samband med att sökanden ingiver ansökan om förordnande som ordningsvakt. Polismyndigheten tager ut en avgift om 870 SEK för att administrera ansökan, och denna kostnad tillkommer utöver kursavgiften.

I samband med ingivandet av ansökan om förordnande som ordningsvakt till Polismyndigheten skall kopia av utbildningsbevis samt egenintyg bifogas (denna blankett får man av kursledaren på plats under utbildningen). Egenintyg är ett dokument där man egenhändigt intygar att:
- Att du inte har dömts eller bötfällts de senaste fem åren.
- Att du är införstådd med att det är lämplighetsprövningen hos Polismyndigheten efter avslutad kurs som avgör om du kommer att bli förordnad som ordningsvakt eller inte.
- Att du är medveten om att du kanske inte kommer att uppfylla kravet på laglydnad om du har dömts eller bötfällts de senaste fem åren.

Efter godkänd grundutbildning (och efter att du skickat in och betalat förordnandeansökan till Polismyndigheten) får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år. För att därefter bli förordnad på nytt måste du genomgå fortbildning.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper. Privatpersoner är välkomna. För att få arbeta som ordningsvakt skall man ha fyllt 20 år.

Pris: 11 900 kr

Betalningsinformation

Betalning av kursavgiften skall vara oss tillhanda senast under första kursdagen, och kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Genom vår samarbetspartner Nordea Finans erbjuda räntefri avbetalning av våra utbildningar. Läs mer här