Väktarskolan AB

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

VÄKTARE

Hur man utbildar sig till väktare

Det finns två alternativ när man vill utbilda sig till väktare. 

Alternativ 1
Genom vår Totalvaktutbildning blir man fullständigt utbildad väktare och behörig att självständigt börja arbeta som väktare direkt efter utbildningen, och man har dessutom goda möjligheter att direkt få högre lön (B-lön) av arbetsgivaren då man själv ombesörjt hela utbildningen samt den praktiska yrkesträningen som krävs utan någon insats från arbetsgivaren. Totalvaktutbildningen kostar 16 900 SEK.

Följande ingår i Totalvaktutbildningen:

* Väktargrundutbildningens del 1
* Praktisk yrkesträning som väktare (160 timmar)
* Väktargrundutbildningens del 2
* Utbildning i expanderbar batong

Alternativ 2 
Man genomgår väktargrundutbildningens del 1 och därefter söker anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag och den nya arbetsgivaren tillhandahåller praktisk yrkesträning (160 timmar) som sker under ledning av en erfaren väktare. Först därefter är man behörig att genomgå väktargrundutbildningens del 2. Sedvanlig lön under de första sex månaderna är A-lön. Väktargrundutbildningens del 1 kostar 11 500 SEK.  

Klicka på länkarna här under för kursanmälan samt mer information om Totalvaktutbildningen samt väktargrundutbildningens del 1. 

Våra väktarutbildningar

Totalvaktutbildning

Totalvaktutbildningen är vår populäraste produkt och detta paketerbjudande innehåller väktargrundutbildningens del 1 + väktargrundutbildningens del 2, utbildning i expanderbar batong samt praktisk yrkesträning (PYT) till starkt rabatterat pris- endast 16 900 SEK för tre utbildningar samt praktisk yrkesträning som man måste genomföra enligt Polismyndighetens föreskrifter. 

Totalvaktutbildningen genomföres under sex veckor vid vår skola i Stockholm.

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk   

Väktargrundutbildning del 1

Väktargrundutbildningens del 1 är den första utbildningen av väktargrundutbildningens tre moment. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk

Väktargrundutbildning del 2

Efter genomförd väktargrundutbildning del 1 samt praktisk yrkesträning som väktare i 160 timmar är man behörig att genomgå väktargrundutbildningens del 2 som utgör den sista delen av grundutbildningen. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk

Fortbildning för väktare

Senast fyra år efter genomförd väktargrundutbildning måste man genomgå fortbildning för väktare för att bibehålla behörigheten. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk

Våra övriga väktarrelaterade utbildningar

Utbildning för bevakningsföreståndare

För att få bedriva bevakningsverksamhet i ett auktoriserat bevakningsföretag måste man enligt Polismyndighetens föreskrifter ha en eller flera godkända bevakningsföreståndare som ansvarar för att bevakningsföretaget bedriver verksamheten i enlighet med gällande lag, förordning samt föreskrifter, och vill man arbeta som bevakningsföreståndare måste man dessförinnan genomgå denna föreskrivna utbildning. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk

Butikskontrollantutbildning

För att få arbeta som civil eller uniformerad väktare i butik måste man efter genomförd väktargrundutbildning genomgå föreskriven Butikskontrollantutbildning. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk. 

Hundförareutbildning

För att få arbeta som hundförare måste man efter genomförd väktargrundutbildning bl.a. genomgå utbildning för hundförare. 

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk.

Skjutvapenutbildning

Vid vissa bevakningsobjekt kan väktare eller skyddsvakter av Polismyndigheten eller länsstyrelsen tillåtas bära skjutvapen. Efter genomförd grundutbildning för väktare eller skyddsvakt är man behörig att gå denna utbildning.  

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk.

Utbildning för användande av pepparspray (OC-spray)

Personskyddsväktare och skyddsvakter vid särskilda skyddsobjekt får bära pepparspray (OC-spray) i tjänsten. Den som har genomgått grundutbildning för väktare samt därefter personskyddsutbildning eller grundutbildning för skyddsvakt är behörig att genomgå denna utbildning.

För kursanmälan och mer information klicka på nedan länk.

Väktaryrket i korthet

Väktaryrket är inte vilket yrke som helst utan kräver personer med egenskaper såsom ärlig, hjälpsam, vaksam, självständig, ansvarskännande, stresstålig, serviceinriktad och lugn samt stabil. Behovet av utbildade väktare har aldrig varit så stort som i dag. 

De krav som Polismyndighetens föreskrifter ställer för att få arbeta som väktare är att man måste ha fyllt 18 år, ha genomgått väktargrundutbildningen med godkänt resultat samt vara godkänd av länsstyrelsen för anställning som väktare.   

Arbetet som väktare är omväxlande, utmanande samt spännande och varje dag kan man komma att ställas inför svåra beslut. För att dessa utmaningar inte skall bli omöjliga att hantera behöver man en gedigen utbildning med erfarna instruktörer som verkligen vet vilka problem en väktare kan komma att ställas inför i tjänsten, och som själva har upplevt yrkets samtliga sidor. 

Vanliga arbetsuppgifter för väktare är:

Larmutryckning där utryckningsväktare rycker ut med fordon till olika objekt vars larm lösts ut t.ex. inbrottslarm, överfallslarm, driftlarm samt sabotagelarm. 

Tillsyn där rondväktare bevakar byggnader, kontor, fabriker eller annan egendom mot inbrott, skadegörelse och brand genom personell rondering (tillsyn). Bevakningen sker oftast med bilburen väktare som åker mellan olika objekt (kunder) och utför de kundspecifika ronderingar som kunden beställt. 

Stationärbevakning där stationärväktare på plats hos kunden t.ex. bemannar en reception vid huvudentrén eller en infart vid gång samt fordonsentrén och ansvarar för in- och utpassering av personal, leverantörer samt besökare. Vanligt förekommande är att väktaren har tekniska hjälpmedel såsom kameror, inbrotts- och brandlarm som denne skall handhava. 

Olika uppdrag som värd där väktaren t.ex. arbetar i köpcentrum, kollektivtrafiken, varuhus, mässhallar och hotell med främst serviceinriktade tjänster samt förebyggande arbete för att förhindra brott och brand m.m.